Αγγλική Γλώσσα Ι

Κωδικός: 
1911
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδάσκων: ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη διάρθρωση, το περιεχόμενο, τους στόχους και τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.aueb.gr/lessons/english/index.html