Αγγλική Γλώσσα ΙΙ

Κωδικός: 
1912
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδάσκουσα: ΜΠΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη διάρθρωση, το περιεχόμενο, τους στόχους και τον τρόπο εξέτασης τoυ μαθήματος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

www.aueb.gr/lessons/english/index.html