Αγγλική Γλώσσα IV

Κωδικός: 
1914
Εξάμηνο: 
4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδάσκουσα: ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΕΛΛΥ-ΚΛΕΟΝΙΚΗ

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη διάρθρωση, το περιεχόμενο, τους στόχους και τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση.

http://www.aueb.gr/lessons/english/index.html