Γαλλική Γλώσσα Ι

Κωδικός: 
1921
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδάσκων: ΒΟΜΠΙΡΗ ΓΙΟΥΛΗ

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη διάρθρωση, το περιεχόμενο, τους στόχους και τον τρόπο εξέτασης των μαθ;ήματος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.aueb.gr/lessons/french/