Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

Κωδικός: 
1922
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διδάσκουσα: ΒΟΜΠΙΡΗ ΓΙΟΥΛΗ

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη διάρθρωση, το περιεχόμενο, τους στόχους και τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.aueb.gr/lessons/french