Γαλλική Γλώσσα VΙ

Κωδικός: 
1926
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Επιλογής

Διδάσκουσα: ΒΟΜΠΙΡΗ ΓΙΟΥΛΗ

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη διάρθρωση, το περιεχόμενο, τους στόχους και τον τρόπο εξέτασης των μαθήματος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.aueb.gr/lessons/french/