Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ

Κωδικός: 
1933
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη διάρθρωση, το περιεχόμενο, τους στόχους και τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

www.aueb.gr/lessons/german/