Γερμανική Γλώσσα VΙ

Κωδικός: 
1936
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Επιλογής

Διδάσκουσα: ΖΗΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη διάρθρωση, το περιεχόμενο, τους στόχους και τον τρόπο εξέτασης των μαθήματος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση.

http://www.aueb.gr/lessons/german/