Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Γρηγορακάκης Σταύρος

Ελληνικά

Πτυχίο Φυσικού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1994), Master Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1996).