Βάσια Σπηλιοπούλου Απόφοιτος του ΠΜΣ μερικής φοίτησης Εθνική Τράπεζα Δ/νση Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Τομέας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου & Ανάπτυξης Προϊόντων | Στέλεχος Τομέα Πιστοδοτήσεων

«Επαγγελματικές ικανότητες που θα χρησιμοποιείς για χρόνια, αλλά θα μάθεις σε λίγο καιρό!!! Σε καιρούς κρίσης, ο καθένας οφείλει να κάνει στον επαγγελματικό τομέα, ότι καλύτερο μπορεί και στο Πρόγραμμα μαθαίνει, με τον καλύτερο τρόπο, πώς να μετατρέπει τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει, σε πλεονέκτημα υπέρ του. Κάθε απόφοιτος του Προγράμματος παίζει και έναν σημαντικό ρόλο στο μέλλον του ίδιου του Προγράμματος, καθώς εισάγει στην αγορά μια «καινοτομία» που τον κάνει πιο ανταγωνιστικό. H φήμη και το ακαδημαϊκό επίπεδο του Πανεπιστημίου από την άλλη, αποτελούν εγγύηση για το επαγγελματικό μέλλον των αποφοίτων. Το Πρόγραμμα βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των Στελεχών της ελληνικής αγοράς για χρόνια και αυτό δεν έγινε με το να μένει στατικό και άκαμπτο, αλλά με σκληρή δουλειά τόσο από τους φοιτητές όσο και από τους καθηγητές. Η ελληνική οικονομία αλλάζει και εξελίσσεται μέσω νέων προκλήσεων και το Πρόγραμμα, μπορεί να εγγυηθεί στους αποφοίτους του ότι θα έχει αποτέλεσμα και θα τους κάνει να ξεχωρίσουν».