Δημήτριος Κλεισιάρης, Απόφοιτος του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης, 2012 Investment Funds Oversight and Valuation State Street Bank, Λουξεμβούργο

Το ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με βοήθησε καθοριστικά στην μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία, καθώς αποκόμισα όχι μόνο πολύτιμες γνώσεις, αλλά επίσης μου καλλιέργησε περαιτέρω δεξιότητες όπως επιμονή, αποφασιστικότητα και διαρκής προσπάθεια για το καλύτερο αποτέλεσμα, στοιχεία απαραίτητα για μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα.