Δρούκας Νικόλαος, Απόφοιτος του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης, 2013 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου του Wholesale Banking, Alpha Bank, Ελλάδα

Ο συνδυασμός των τεχνικών γνώσεων και της στρατηγικής σκέψης είναι περιζήτητος στην αγορά εργασίας και πιο συγκεκριμένα απαιτείται από τα τμήματα αναλύσεων των μεγαλύτερων Συμβουλευτικών εταιριών και Τραπεζών. Το ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική προσφέροντάς μου τις παραπάνω δεξιότητες με βοήθησε να αντεπεξέλθω και να προσαρμοστώ στις απαιτήσεις της εργασίας μου. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου γνώρισα καταξιωμένους καθηγητές που έχουν την ικανότητα και κυρίως τη θέληση να με συμβουλεύουν σε κάθε βήμα μου μέχρι σήμερα. Ένα μεταπτυχιακό σαν αυτό είναι ικανό να θέσουν τον απόφοιτο ως ιδανικό υποψήφιο για υψηλούς και απαιτητικούς ρόλους.