Ευαγγελία Σταυροπούλου, Απόφοιτος του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης, 2014 Analyst, Accenture Financial Services, Ελλάδα

Έχοντας αποκτήσει το πτυχίο Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής έψαχνα για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με το οποίο θα εμβάθυνα στον οικονομικό τομέα. Το ΜΠΣ στην οικονομική επιστήμη βαδίζοντας στον κόσμο της αγοράς και ακολουθώντας ενδιαφέροντες τρόπους διδασκαλίας (διοργάνωση επισκέψεων από μεγάλες εταιρείες, ανάλυση case studies κλπ) μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με διάφορες εταιρίες, να δω τον τρόπο που δουλεύουν αλλά και να αναλύσω σημαντικά οικονομικά γεγονότα. Μέσα από τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, κατάλαβα τι ακριβώς ήθελα να κάνω, πού έπρεπε να κινηθώ, καθώς και να σχολιάσω αποφάσεις σε οικονομικά γεγονότα, αλλά και να δημιουργήσω την δική μου γνώμη για αντίστοιχες καταστάσεις. Δύο χρόνια μετά όντας σύμβουλος στον χρηματοοικονομικό τομέα στην εταιρεία Accenture, συνειδητοποιώ πως η απόκτηση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην εξέλιξή μου στον επαγγελματικό στίβο. Η ανάληψη ομαδικών εργασιών σε συνδυασμό με τη σωστή καθοδήγηση και οργάνωση με βοήθησαν στο να αναπτύξω το ομαδικό μου πνεύμα, χαρακτηριστικό ιδιαιτέρως χρήσιμο για τη σημερινή μου θέση δεδομένου πως συνεργάζομαι με πλήθος επαγγελματιών της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής. Τέλος, η ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων συνετέλεσε στην κατανόηση και διεκπεραίωση κρίσιμων αρμοδιοτήτων.