Παύλος Μαούνης, Απόφοιτος του ΠΜΣ μερικής φοίτησης (2008-2010), Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Στέλεχος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Επέλεξα να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην αρχή της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας, γεγονός που με βοήθησε να διευρύνω το γνωσιακό μου υπόβαθρο και να αναπτύξω δεξιότητες που βρίσκουν καθημερινή εφαρμογή στην εργασία μου. Οι καταξιωμένοι και άψογα καταρτισμένοι διδάσκοντες δεν καταφέρνουν απλά να επιβεβαιώσουν την καλή φήμη του προγράμματος, αλλά εμπνέουν τους φοιτητές να ικανοποιήσουν στο έπακρο τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Με γνώμονα το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τη διαρκή ανάγκη για επιμόρφωση που απαιτεί το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, συστήνω αυτό το πρόγραμμα ανεπιφύλακτα.