Αγγελάκη Σοφία
Eurobank | Risk Management | Management of Internal Credit Rating Systems | Senior Risk Officer
Ο λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό είναι γιατί θεώρησα ότι αφενός θα αποκομίσω περισσότερες γνώσεις στο αντικείμενο της εργασίας μου και αφετέρου ότι θα είναι χρήσιμο στην επαγγελματική μου ανέλιξη. Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του προγράμματος, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι οι καθηγητές του, η συμβολή των οποίων είναι καθοριστική στην επιτυχία του προγράμματος, καθώς και η επιλογή των μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης τραπεζικής.