Αλβέρτης Μάρκος
Εθνική Τράπεζα | Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών
Επέλεξα το ΠΜΣ στη "Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη" για τη συνάφεια του με το βασικό αντικείμενο εργασίας μου, αλλά και για την εν γένει κάλυψη μεγάλου μέρους των γνωστικών πεδίων στη σύγχρονη χρηματοοικονομική και τραπεζική πραγματικότητα, σε συνδυασμό με τα πολυάριθμα case studies τα οποία αναπτύχθηκαν. Εκείνο που αποκόμισα είναι η γενικότερη αναδιάθρωση και ο εμπλουτισμός οικονομικών γνώσεων, που σε συνδυασμό με την υπάρχουσα πλέον εμπειρία, προσδίδει αφενός εσωτερική ικανοποίηση, αλλά αφετέρου και επαγγελματική καταξίωση στο χώρο.