Αλλαγή Αίθουσας Μαθήματος "Μαθηματική Ανάλυση"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Μαθηματική Ανάλυση»,  από τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00-13:00 δεν θα διεξάγεται στην αίθουσα Α48 αλλά θα πραγματοποιείται προσωρινά στο κτήριο μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο εδρεύει Λευκάδος 33, στην αίθουσα 709, στον 7ο όροφο.