Ανακοίνωση Αίτησης για Προφορικές Εξετάσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που εξετάζονται προφορικά, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικ. Επιστήμης για να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής για Προφορική Εξέταση (ημέρες και ώρες γραμματείας) μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου 2019.