Γερμανική Γλώσσα V

Κωδικός: 
1935
Εξάμηνο: 
5ο
Μαθήματα Επιλογής

Διδάσκουσα: ΖΗΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη διάρθρωση, το περιεχόμενο, τους στόχους και τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.aueb.gr/lessons/german/