ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

"Research Interest in Financial Econometrics"

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2009-τώρα: Υποψήφιος Διδάκτορας ΔΕΟΣ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
  • 2007-2008: Μεταπτυχιακό σε Χρηματοοικονομικά και Οικονομικά, τμήμα, Χρηματοοικονομικών., London School of Economics (LSE)
  • 2005-2007: Μεταπτυχιακό σε Διεθνή Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, τμήμα, Δ.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α.
  • 2001-2005: Πτυχίο, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ, Κατεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής
Επισυναπτόμενα: