Δέδες Λουκάς
Τράπεζα της Ελλάδος | Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών
Η παρακολούθηση του προγράμματος "MSc in Finance & Banking for Executives" ήταν για μένα μια σημαντική εμπειρία και αποτέλεσε επένδυση σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Οι γνώσεις που απεκόμισα μέσα από το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, η καθοδήγηση των έμπειρων καθηγητών και η επαφή μου με άλλα στελέχη της αγοράς επηρέασαν θετικά την επαγγελματική μου πορεία και αποτελούν μέχρι και σήμερα εφόδιο για την εξέλιξη μου στο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.