Διδάσκοντες Βάσει ΠΔ 407/80

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22

Γιώργος Αναγνωσταράς g_anagnostaras@aueb.gr
Βάσια Πανούση panousi@aueb.gr

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 

Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22

Κατσελίδης Ιωάννης ikatsel@aueb.gr