ΖΕΡΒΟΥΔΗ ΕΥΗ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2010 - τώρα : Υποψήφια Διδάκτορας, τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) 
  • 2009 - 2010: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ), με κατεύθυνση Διεθνή Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)
  • 2002 - 2008: Δίπλωμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)