Κανούτος Γιώργος
Insight Group PC | Financial Control Advisor
 Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό μπορώ με βεβαιότητα να πώ, ότι αποτελεί μοναδική εμπειρία και αναμφίβολα έχει επιδράσει σημαντικά στην προσωπική και επαγγελματική μου ανέλιξη. Η ακαδημαϊκή κουλτούρα, σε συνεργασία με το υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό και το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δίνει τα εχέγγυα και τις προοπτικές ανέλιξης που κάθε απόφοιτος επιθυμεί. Εκτός από τις σημαντικές γνώσεις που αποκτά κάποιος με την ολοκλήρωση του προγράμματος, μοιράζεται εμπειρίες με αξιόλογα άτομα, διευρύνει τον κοινωνικό του κύκλο και εξελίσσεται επαγγελματικά και προσωπικά.