ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

 "Η επίδραση των κατώτατων μισθών στις αμοιβές, την απασχόληση και τη φτώχεια"

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Π. Τσακλόγλου, Θ. Μούτος

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2011-τώρα: Υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2009-2011: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα «Διεθνή & Ευρωπαϊκά Οικονομικά» με κατεύθυνση στη «Διεθνή Οικονομική & Χρηματοοικονομική», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Βαθμός 8,55/10)
  • 2005-2009: Πτυχίο, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Βαθμός: 7,45/10)
Επισυναπτόμενα: