Κορωνιά Λουίζα
IMCG BRANDS Α.Ε. | Head Accountant
Η απόφαση μου να συμμετέχω στο ΠΜΣ, εντάσσεται στη ευρύτερη άποψη και ανάγκη που υπάρχει στον επιχειρηματικό χώρο για συνεχή και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, βελτίωση και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων. Υποστηρίζω θερμά ότι η επένδυση στη γνώση αποτελεί το σημαντικότερο εφόδιο για κάθε μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αφενός με βοήθησε στην προαγωγή της θέσης μου και αφετέρου μπόρεσα να εφαρμόσω άμεσα νέα δεδομένα και ιδέες στην εργασία μου.  Το κλειδί της επιτυχίας του προγράμματος είναι ο συνδυασμός υψηλού επιπέδου γνώσης σε βάθος και καθηγητές με εμπειρία και διάθεση να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της αγοράς. Γι’ αυτό το λόγο θα το συνιστούσα σε οποιονδήποτε ως το επόμενο βήμα για την ικανοποίηση των προσωπικών  επαγγελματικών του φιλοδοξιών.