Κουκάκης Ανδρέας
Εθνική Τράπεζα | Διεύθυνση Οργάνωσης και Επιχειρηματικής Ανάλυσης | ΒSc, MSc, MBA, PMP | Υποδιευθυντής
Πρόκειται για ένα υψηλών προδιαγραφών, ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, με αντικείμενα που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων από τη χρηματοοικονομική επιστήμη και την τραπεζική, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με έμφαση σε κρίσιμα πεδία εφαρμογής στις σημερινές συνθήκες της αγοράς. Συμπληρώνεται δε από ειδικά σεμινάρια και εργαστήρια πάνω σε σύγχρονα λογισμικά εργαλεία χρηματοοικονομικής, αλλά και διαλέξεις από διακεκριμένα στελέχη της αγοράς.  Πέραν της εκπλήρωσης των βασικών μου στόχων, διεύρυνα το δίκτυο γνωριμιών μου, έχοντας συμφοιτήσει και συνεργαστεί με άλλα πολύ ικανά και προσεκτικά επιλεγμένα στελέχη διαφόρων επιπέδων από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς. Ήταν τέλος καθοριστική η συμβολή του προγράμματος στην επαγγελματική μου εξέλιξη, καθώς λίγο πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών μου, διακρίθηκα σε ειδικό πιλοτικό διαγωνισμό επιλογής νέων στελεχών για την ανάληψη καθηκόντων σε ανώτερες θέσεις διοίκησης στην Εθνική Τράπεζα και τοποθετήθηκα σε θέση Υποδιευθυντή Διοίκησης.