Λατσούδης Θανάσης
Εθνική Τράπεζα | Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Επέλεξα τo ΔΠΜΣ  "Χρηματοοικονομική καιΤραπεζική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών", αφενός διότι αποτελεί το πλέον εξειδικευμένο στο αντικείμενο της σύγχρονης Τραπεζικής  και αφετέρου για την δυνατότητα που μου έδινε να το παρακολουθώ παράλληλα με την εργασία μου. Ο επαγγελματισμός των καταξιωμένων διδασκόντων, η δομή του προγράμματος σπουδών, καθώς και η συνεργασία με ικανούς συναδέλφους συνέβαλλαν το να αποκτήσω το απαραίτητο χρηματοοικονομικό υπόβαθρο, συγκριτικό πλεονέκτημα στην μετέπειτα επαγγελματική μου εξέλιξη.