Λειτουργία εργαστηρίου Στατιστικής κατά την θερινή περίοδο

Το εργαστήριο Στατιστικής θα είναι κλειστό από Πέμπτη 1η Αυγούστου έως την Παρασκευή 23 Αυγούστου.

Η λειτουργία του Πανεπιστημίου κατά την καλοκαιρινή περίοδο περιγράφεται εδώ.