ΜΠΑΚΑΟΥΚΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

"Essays in Industrial Organisation"

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Λ. Πεχλιβάνος, Ε. Πετράκης

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2010-τώρα: Υποψήφια Διδάκτορας τμήματος ΔΕΟΣ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • 2009-2010: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του τμήματος ΔΕΟΣ με κατεύθυνση Διεθνή Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • 2005-2009: Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.