ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2013-τώρα: Υποψήφια Διδάκτορας ΔΕΟΣ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2012-2013: Μεταπτυχιακό σε Διεθνή Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, Τμήμα ΔΕΟΣ, Ο.Π.Α
  • 2006-2012: Πτυχίο, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ