ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

  “Δημοσιονομική Πολιτική σε Ανοιχτή Οικονομία”

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Σ. Καλυβίτης, Γ. Οικονομίδης

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2011-Σήμερα: Διδακτορικό στα Οικονομικά, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2010-2012: Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 2004-2010: Πτυχίο στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών