ΡΙΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

"Essays in Fiscal Policy"

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Α. Φιλιππόπουλος, Ε. Βασιλάτος

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2011-τώρα: Υποψήφιος διδάκτορας τμήματος ΔΕΟΣ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • 2010-2011: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης του τμήματος ΔΕΟΣ με κατεύθυνση Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • 2003-2009: Πτυχίο Οικονομικών του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά.