Σεμινάρια Jean Monnet, 17 Απριλίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

23η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«ΤΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;»

Ομιλητής

Γιώργος Καρύδης

Καθηγητής

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών

Οικονομικών Σπουδών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θέμα

«Κρατικές ενισχύσεις και

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας»

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

Αμφιθέατρο Δεριγνύ

ώρα 19:00 – 21:00