ΤΡΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2013-τώρα: Υποψήφια Διδάκτορας τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)
  • 2007-2011: Μεταπτυχιακό στην Οικονομική και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών & Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  • 2002-2007: Πτυχίο Οικονομικών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)