ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

  "Essays on Informal Economies"

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Μ. Κατσίμη, Π. Τσακλόγλου

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • 2004-τώρα: Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
  • 2004-2005: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MA) Τμήματος ΜΜΕ του Παντείου Πανεπιστημίου
  • 2002-2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στην κατεύθυνση "Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική"
  • 2001-2002: Ερευνήτρια στο Centre des Materiaux Piere et Marie Fourt της Ecole des Mines de Paris
  • 2000-2001:  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) στην Επιστήμη των Υλικών του Τμήματος  Χημικών Μηχανικών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου               
  • 1994-2000: Πτυχιούχος Τμήματος Χημικών Μηχανικών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.