Σεμινάριο

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Πέμπτη, Φεβρουάριος 21, 2019 - 13:00

John Forster, University of Southampton

ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ, ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΠΑ (ΤΡΟΙΑΣ 2)

"Inference for population change from diverse categorical data"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Estimation and forecasting of population composition presents a series of challenging complex categorical data inference problems. Each of the three key components of population change, fertility, mortality and migration will be discussed in this talk. Particular examples presented will include estimation of intra-European migration and forecasting UK mortality rates for population and pension planning.