Κ. Α., Απόφοιτη 2016 - 2017

Δε θα μπορούσα, παρά να προτείνω ανεπιφύλακτα το αξιόπιστο μεταπτυχιακό, το οποίο με εφοδίασε με την ακαδημαϊκή κατάρτιση και τις δεξιότητες που απαιτούνταν, ώστε να εισέλθω δυναμικά στην αγορά εργασίας. Η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε οργανωμένες και γνωστές πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις, οι συναντήσεις με έμπειρα στελέχη HR, οι βιωματικές και αναστοχαστικές ασκήσεις στο πλαίσιο των διαλέξεων, με ωφέλησαν και με ενέπνευσαν τόσο ως επαγγελματία όσο και σε προσωπικό επίπεδο.