Β. Π., Απόφοιτος 2018 - 2019

Μετά από το Πτυχίο μου στα Μαθηματικά, έψαχνα ένα ισχυρό πρόγραμμα που θα μπορούσα να είμαι σε θέση να διευρύνω τη σκέψη μου και να επεκτείνω τη γνώση μου. Το MSc in Economics (εξειδίκευση οικονομική θεωρία) πρόγραμμα συνδυάζει στοιχεία από την μαθηματική θεωρία (μαθηματική ανάλυση, θεωρία πιθανοτήτων, διαφορικός λογισμός, θεωρία παιγνίων) με τις βασικές αρχές της οικονομίας (macro -micro οικονομικά, οικονομετρία) με τη χρήση των πιο σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων (MATLAB , R) για την εμπειρική και προγνωστική ανάλυση. Οι καθηγητές έχουν ανώτατο επίπεδο και εργάζονται στην πρώτη γραμμή υψηλής και ποιοτικής έρευνας με συνεχή επαφή με τα καλύτερα διεθνή πανεπιστήμια στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Οι συμμαθητές – συνάδελφοι είναι υψηλά ειδικευμένοι φοιτητές που έρχονται από ετερόκλητα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα με στέρεο υπόβαθρο. Μετά το πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης, οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια βαθιά κατανόηση των θεμελιωδών αρχών των οικονομικής σκέψης και θα είναι πλέον προετοιμασμένοι για μια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, καθώς και για μια δυναμική είσοδο στην αγορά εργασίας.
Το συστήνω ανεπιφύλακτα!