Έναρξη διαλέξεων μαθήματος "Οικονομετρία ΙΙ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις του μαθήματος "Οικονομετρία ΙΙ" θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021. 

Ο σύνδεσμος του μαθήματος είναι: https://meet.lync.com/auebgr-aueb/pkoundouri/FPQM38CR