Έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος «Τεχνικές Μικροπροσομοίωσης για τις Κοινωνικές Επιστήμες»