Αναβολή & αναπλήρωση διάλεξης μαθήματος "Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε."

Εκτάκτως η διάλεξη του μαθήματος "Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε."  θα πραγματοποιηθεί αντί για την Δευτέρα 26/10,13-15, την Τρίτη 27/10,  15-17. Ο σύνδεσμος της διάλεξης παραμένει ο ίδιος.