Ανακοίνωση για αποτελέσματα και γραπτά μαθήματος «Φορολογικές Πολιτικές» εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020