Ανακοίνωση για διαλέξεις μαθήματος «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία»