Ανακοίνωση για μάθημα «Οικονομικά της Πολιτικής Ανταγωνισμού»