Ανακοίνωση για το μάθημα "Βιομηχανική Οργάνωση και Εταιρική Στρατηγική"