ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Συμβασιούχος Διδάσκων ΕΣΠΑ 

E-mail: dgkikas@aueb.gr
Website: https://scholar.google.com/citations?user=EeNq0TQAAAAJ

Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος, A34, Eurolab

Ώρες Γραφείου

Ο Δρ. Δημήτρης Κ. Γκίκας είναι Μηχανικός Πληροφορικής με ειδίκευση στις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Μηχανικής Μάθησης και της Εξόρυξης Δεδομένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και στην Συμπεριφορά του Διαδικτυακού Χρήστη. 
Διδάσκει τα μαθήματα των Εφαρμογών Πληροφορικής Ι & ΙΙ στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στην εφαρμογή μοντέλων μηχανικής μάθησης σε οργανισμούς του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Επίσης διδάσκει μαθήματα ψηφιακής στρατηγικής, ψηφιακού μάρκετινγκ και ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιώσιμη Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια".

Είναι υπεύθυνος ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητα στην εταιρεία OWEB Digital Experience.

Τέλος, εργάζεται ως σύμβουλος ψηφιακής στρατηγικής και ψηφιακού επιχειρείν σε μεσαία και μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται επιστημονικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων άρθρων επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων, κεφαλαίων βιβλίων και λοιπών άρθρων για επιχειρήσεις σε θέματα μηχανικής μάθησης, εξόρυξης δεδομένων, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και εμπορίου, ψηφιακού μάρκετινγκ, συμπεριφοράς χρηστών στο διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βιοπληροφορικής και ηθικής της πληροφορικής.

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ και μέλος της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος.