Διδακτορικό Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΩΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών λειτουργεί από το 1994. Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν δημοσιεύσεις σε σημαντικά περιοδικά του κλάδου τους, και εργάζονται σε πανεπιστημια, ερευνητικά ιδρύματα, τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς.
 

 
  • Οι προκριματικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 10, 13 και 17 Σεπτεμβρίου 2019. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Διδακτορικού Προγράμματος.
     
  • Η Γραμματεία του Διδακτορικού Προγράμματος θα παραμείνει κλειστή από την Πέμπτη 1 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 23 Αυγούστου.