Διεξαγωγή νέας Προόδου μαθήματος "Φορολογικές Πολιτικές" - 28/5/2019