Διεξαγωγή 1ου φροντιστηρίου μαθήματος «Διεθνής Οικονομική»